Om oppmåling av vinduer

Lurer du på hvordan du kan ta en oppmåling av vinduer?
Den beste måten å ta en oppmåling av vinduer på er å fjerne utforinger og lister slik at du kan se hele vinduet. Du kan da måle vinduet med 100% nøyaktighet fra ytterkarm til ytterkarm.

Det er også et alternativ å måle fra utforing til utforing og så legge på to – tre centimeter på hver side. Dette vil ikke gi et helt nøyaktig resultat, men vil i de fleste tilfeller være godt nok.

Noen ganger vil det være nok å se fra innsiden. Andre ganger kan være lurt å sjekke også fra utsiden om du kommer til. Det er også lurt å se på listverk og skruer da dette kan gi det informasjon om hvordan det eksisterende vinduet er festet inn og hvor stort det er.

Synes du det virker vanskelig å måle selv? Spør en venn eller fagmann om hjelp.

Det er viktig å huske på at du alltid oppgir mål i bredde x høyde.

Merk også at hengslingssiden er sett fra den siden hengslene er på (f.eks. innvendig på innadslående PVC-vinduer).

Har du spørsmål om oppmåling av vinduer?

Kontakt oss

Les mer om Intervindu
Se utvalget av vinduer