Om vedlikehold

For at vinduer og dører skal fungere tilfredsstillende bør man gjøre det følgende minst én gang i året:

  • Beslagfester skal kontrolleres regelmessig. Alle elementer skal være fastskrudd.
  • Alle bevegelige deler samt forriglinger av beslag skal smøres eller oljes.
  • For rengjøring og stell skal man kun anvende midler som ikke påvirker korrosjonsbeskyttelsen på beslagdelene. Øvrige merknader
  • Etter montering skal beskyttelsesfolien tas av.
  • Ting som er etsende, oppløsende eller som kan gi riper på glass eller profil skal ikke anvendes.
  • PVC-vinduer og PVC-dører må verken lakkeres eller males.
  • Rust, sot og mørtel skal fjernes umiddelbart dersom det kommer i kontakt med produktene.
  • Dreneringshullene som er nederst på vinduene skal aldri tettes for.
  • Dersom produktet har sylinderlås så skal låsens bevegelige deler smøres med teknisk vaselin minst én gang i året for å holde beslaget i stand.