Rømningsvindu

Et rømningsvindu skal ha en fri åpning på minst 500mm bredde og min 600mm høyde. Dette vil da si at i tillegg skal summen av bredde pluss høyde være minst 1500mm. Når det er snakk om fri åpning er det da den åpningen du skal rømme ut gjennom av vinduet. Så her må da eventuelt trekke fra dimensjoner på karm eller åpningsdel. Det er en fordel at vinduet ikke er et takvindu. Vinduet skal være lett å komme til, lett å åpne og rømme videre utfra

Dersom det er et vindu som er plassert i en kjeller må man passe på at det skal være lett tilgjengelig og ikke være noen form for hindringer på utsiden. For å forsikre deg om at du følger godkjente regler på dette for ditt hus er det en god ide å ta kontakt med kommunen.

Send oss en forespørsel