Dugg

Kondens og dugg oppstår når luft med et gitt fuktinnhold kjøles ned. Typiske forhold som gjør at dette kan oppleves er i overgang mellom sesonger, og da med høy luftfuktighet i tillegg. Og dersom overflatetemperaturen går under 0 grader vil du også kunne oppleve is eller rim. 

Skulle du oppleve at noe slikt oppstår, betyr dette at du har produkter med gode isolerende egenskaper og høy kvalitet. Utvendig duggdannelse kommer an på lokale forhold og betinger et sammentreff av flere av de ovennevnte faktorene før de eventuelt inntreffer. 

Dugg eller kondens kan også oppstå innvendig, og da er det viktig at man sørge for god ventilasjon, regelmessige utluftninger og at rommene er tilstrekkelig oppvarmet. En varmekilde under et vindu vil til eksempel forbedre forholdene betraktelig.

Norge har en av de strengeste energikravene til nybygg i verden, og nettopp energieffektive bygg er en del av en sentral klimaløsning for å nå klimamålene for framtiden. Dette medfører at dagens moderne vinduer har en veldig god varmeisolerende egenskap. Måten dette blir målt på er U verdi.

U verdi blir oppgitt i W/m²K og til lavere den er jo bedre er den isolerende egenskapen. Den er et måltall for en bygningsdels isolerende egenskaper og angir energitapet gjennom en konstruksjon. For et glass vil dette da si at den utvendige glassoverflaten får lavere temperatur til lavere U verdien er. U verdien er bedre til lavere tallet er.

Les mer om Intervindu

dugg Intervindu, vedlikeholdsfrie vinduer og verandadører, din spesialiste på PVC-vinduer og PVC-dører

Har du spørsmål om dugg på vinduene?

Kontakt Intervindu