Klassifisering av PVC profiler

Ulike klasser

Når man skal velge PVC(polyvinylklorid) vinduer er det flere forhold for deg som kunde å ta stilling til. Et av de er å vurdere hvilken klasse av PVC profil man har behov for på sine vinduer. Dette sier deg kanskje ikke så mye til å begynne med, men det er stor forskjell på hvordan de ulike klassene oppleves.

Klassifiseringen av PVC profiler startet allerede på 1960 tallet. Denne klassifiseringen ble på mange måter fremtvunget som en reaksjon mot alle de produsentene som så sitt snitt til å produsere billige vinduer. Derfor ble det utviklet en klassifisering for PVC profiler på vinduer for å dokumentere høy kvalitet på produktene.

Klasser

I dag er det den grunnleggende europeiske standarden RAL-GZ 716/1 som er gjeldende

Klassifiseringen inkluderer tre ulike typer:

·         Klasse A: Innerveggene i profilen må ha en miminum tykkelse på 2,5mm eller mer. Ytterveggene må være 2,8mm eller mer. Høy kvalitet

·         Klasse B: Innervegger i profilen må ha en minimum tykkelse på 2mm. Yttervegger må være minst 2,5mm tykke. Middels kvalitet

·         Klasse C: Her er det ingen krav til tykkelse på innerveggene. Lav kvalitet

Både profiler i klasse A og B vil være av god nok kvalitet til å bli brukt i boliger. Vinduer i C klassen kan brukes i tekniske eller midlertidige konstruksjoner.

Hva skal du velge?

Vi i Intervindu importerer PVC vinduer fra Drutex i Polen. Dette er en anerkjent produsent i Europa som produserer egenutviklede profiler kun i klasse A. Produksjonen har de holdt på med siden 1985. Profilene de produserer blir kun fremstilt av råvarer, nettopp for å sørge for den jevne og høye
kvaliteten.

Vinduer med profilklasse lavere enn A vil nødvendigvis dekke behovet ditt, men disse produktene vil ikke oppleves like stive og stødige i konstruksjonen.
De kan også være mer utsatt for vridning og vil være mindre holdbare. Kanskje er det ikke alltid at billigst er best over tid.

Så dersom du velger å bestille PVC vinduer fra Intervindu kan du i alle fall være trygg på at du får vinduer i høy kvalitet og som er holdbare over tid.


Interessert i våre
produkter?