Om oppmåling

  • Den beste måten å måle vinduer på er å fjerne utforinger og lister slik at du kan se hele vinduet. Du kan da måle vinduet med 100% nøyaktighet fra ytterkarm til ytterkarm.
  • Dersom det er vanskelig å fjerne dette er det også et alternativ og måle fra utforing til utforing og så legge på 2-3 cm på hver side. Dette vil ikke gi et helt nøyaktig resultat, men vil i de fleste tilfeller være godt nok.
  • Noen ganger vil det være nok og se fra innsiden, mens det andre ganger kan være lurt å sjekke også fra utsiden hvis det er mulig å komme til. Det er også lurt og se på listverk og skruer da dette kan gi det informasjon om hvordan det eksisterende vinduet er festet inn og hvor stort det er.
  • Dersom du synes det virker vanskelig å måle selv kan det være lurt og spørre en venn eller fagmann om hjelp.
  • Det er viktig å huske på at man alltid oppgir mål i bredde x høyde.
  • Merk også at hengslingssiden er sett fra den siden hengslene er på (f.eks. innvendig på innadslående PVC-vinduer)